hoşgeldiniz

Biz Kimiz


Atık yönetiminin güçlendirilmesi; doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çevre ve insan sağlığının korunması için yaşamsal önemde olup, mevcut ve gelecek kuşaklara daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yaşam ortamı sağlanmasında temel bir faktördür.
Bu nedenle başta kamu ve özel sektör kuruluşları olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin, ülkemizin eşsiz doğasını çöp dağlarına teslim etmemek ve Türkiye’ye yaraşır bir atık yönetim sistemi geliştirmek amacıyla gerekli katkı ve özveriyi esirgememeleri büyük önem taşımaktadır.
2014 yılında Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı lisanslarıyla faaliyete başlayan Niğsan Geri Dönüşüm Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, atık üreticisi konumundaki kurum ve kuruluşlara Tehlikeli Atık Geri Kazanım, Hurda Metal/Öta İşleme, Tanker Temizleme, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme, Pcb Arındırma,  Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama, Atık Ara Depolama, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma ve Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma konularında hizmet verirken çevreyi korumaya ve her türlü kirliliği önlemeye yardımcı olarak sürdürebilir bir dünya için katkı sağlamaktır.
Eğitimli personelleri ile gelişen teknolojileri takip ederek yüksek kalitede hizmet vermeyi amaçlayan şirketimiz 2021 yılı son çeyreğinde lisans belgelerine Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama faaliyetini de ekleyerek müşteri beklentilerine uygun, sistemli, etkin atık yönetimi ve geri dönüşüm hizmeti vermeye devam edecektir.

neler yaparız

Hizmetlerimiz

Tehlikeli Atık Nakliye

Atık Ara Depolama

PCB Arındırma

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama

Tehlikeli Atık Geri Kazanım

Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma