Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

Şirketimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu 227240872.0.1 Belge Numaralı Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamındaki Elektrikli ve Elektronik Eşyalarınızı (Atık Kodu: 16 02 13, 20 01 21, 20 01 35) sahanızdan teslim alıp Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak arındırılması, sökümü,  parçalanması, geri kazanımı veya bertarafa hazırlanmasını sağlamaktadır.