Yönetim ve Çevre Politikamız

Kuruluş amacı doğrultusunda, firma olarak kurucusu ve çalışanlarıyla; bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlayacak bir yapı oluşturarak; ‘’Atık Üreticisi’’ konumundaki sanayicimize, mümkün olduğunca, düşük maliyetler ile atıklarının geri kazanımını sağlamak.  

-         Lisansımız kapsamındaki atıkların geri dönüşümünü sağlayarak yeniden ekonomiye kazandırmak.   

-         Üreticimize  sunacağımız ekonomik olduğu kadar güvenilir de olan geri kazanılmış ürün seçenekleri sunmak. 

-         Yeniden üretime göre daha az kaynak ve enerji kullanımıyla ve dolayısıyla doğal dengeye daha az müdahalenin gerçekleştiği geri kazanımı ve bu yöntemle elde edilmiş ürünlerin kullanılmasını teşvik etmek. 

-         Çevre bilincinin, firmamız bünyesinde ve toplumsal alanda güncel ve yaygın hale getirilmesi için üzerine düşeni yapmak. 

-         Çevre ve kalite yönetimi konularında başlattığımız uygulamaları ve bilgileri  çalışanlarımıza, Bakanlığa, müşterilerimize ve misafirlerimize ulaştırmak. 

-         Yönetim sistemimizi gözden geçirerek sürekli iyileştirmek, böylelikle daha dinamik ve verimli bir yapıya kavuşmak. 

Çalışanlarımızın bilgi ve tecrübesinin artması için sürekli eğitimlerini sağlamak.