Atık Ara Depolama

Şirketimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu 227240872.0.1 Belge Numaralı Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamındaki tehlikeli atıkların, geri kazanım veya nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolanmasını sağlamaktadır.