Tehlikeli Atık Geri Kazanım

Tehlikeli atık üreticisi; atıklarını Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümleri ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle yükümlüdür.

Şirketimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu 227240872.0.1 Belge Numaralı Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamındaki tehlikeli atıklarınızı (Atık Kodu: 15 01 10, 16 01 07, 16 02 15, 17 04 09, 17 04 10) sahanızdan teslim alıp Çevre Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğlerine uygun olarak geri kazanımını sağlamaktadır.