Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama

Araç sahibi, ömrünü tamamlamış aracını ÖTA teslim yerleri, geçici depolama alanları ya da işleme tesislerine teslim etmek ve aracı teslim alandan araca ait onaylı araç kayıttan düşme ve bertaraf formunu almakla yükümlüdür.

Şirketimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu 227240872.0.1 Belge Numaralı Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamındaki ömrünü tamamlamış araçlarınızı (Atık Kodu: 16 01 04) teslim alıp Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak arındırmakta, sökmekte ve geri kazanımını sağlamaktadır.