Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma

Tehlikesiz atık üreticisi; atıklarını geri kazanıma kadar gerekli tedbirleri alarak bir yılı geçmemek üzere tesis içinde depolayabilir.

Şirketimiz, Niğde Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden almış olduğu 2019-28 Belge numaralı Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi ile tehlikesiz atıklarınızı sahanızdan teslim alıp Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğine uygun olarak geri kazanımını sağlamaktadır.