İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız

-         Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,

-         Yürürlükte olan İSG Mevzuatına ve üyesi olduğumuz diğer kuruluşların şartlarına uymayı,

-         Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,

-         Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamayı,

-         İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

-         İSG Yönetim Sisteminin performansını ölçmeyi ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,

-         Tüm süreçte çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.