Lisanslarımız

Sıfır Atık Belgesi
Akü Pil Geçici Depolama İzni
Nigsan Geçici Faaliyet Belgesi
Tehlikeli Atık Nakliye Firma ve Araç Lisansları
Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi